Więcej o projekcie
UJ - strona projektu
Polska strona projektu
Koordynator projektu
ANKIETA

Fundacja                                                                                                                     

Z kart historii

Krakowska Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego w Krakowie powstała w 2017 r. (daniej Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego). W preambule statutu czytamy


Społeczność ewangelicka miasta Krakowa powołuje Fundację Edukacyjną im. Jerzego Samuela Bandtkiego, której zamiarem będzie utworzenie Szkoły Ogólnokształcącej - Liceum. Nawiązujemy tym samym do bogatej tradycji protestanckiej działalności edukacyjnej w naszym mieście,, sięgającej okresu Reformacji. Szczególnie chlubnie zapisały się na tym polu zasługi Patrona naszej Fundacji - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, J. S, Bandtkiego, który w 1826 r. założył szkołę ewangelicką, działającą nieprzerwanie do 1939 r. Szkoła, którą chcemy założyć, winna kierować się duchem poszukiwania prawdy naukowej i nie ulegać wpływom żadnych ideologii ani doktryn religijnych. Pragniemy by młodzież była wychowywana w duchu wolności i dążenia do prawdy, by zdobywanie wiedzy było połączone z krytyczną refleksją. Oczekujemy, że szkoła będzie kształtować poczucie odpowiedzialności, zarówno wobec siebie jak i innych. Szkoła będzie otwarta dla wszystkich, bez względu na pochodzenie społeczne i przynależność religijną, ucząc tolerancji i szacunku dla odmiennych poglądów.

 

 

Obecnie Fundacja prowadzi: VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Prywatną Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi (dawniej Prywatne Gimnazjum Nr 8) im. M. Reja w Krakowie.

 


KRAKOWSKA FUNDACJA EDUKACYJNA im. J.S. Bandtkiego
31- 044 Kraków, ul. Grodzka 60

(rok zał. 2017 - dawniej Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego od 1992 r., organizacja nonprofit)
prowadzi -
VII Prywatne LO oraz Prywatną Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi (Prywatne Gimnazjum Nr 8) im. M. Reja w Krakowie.

 

Prezesem Zarządu jest Pan Waldemar Uhl


Zarząd Krakowskiej Fundacji Edukacyjnej im. J.S. Bandtkiego informuje, że w roku szkolnym 2018/19 wysokość czesnego za naukę w szkołach wynosi:

- dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej - 750,00 PLN miesięcznie,

- dla uczniów klas 3 gimnazjum - 690,00 PLN miesięcznie,

- dla uczniów klas 1 i 2 liceum - 750,00 PLN miesięcznie,

- dla uczniów klas 3 liceum - 690,00 PLN miesięcznie.

Za drugie i kolejne dziecko (rodzeństwo) uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum wysokość czesnego wynosi 500,00 PLN miesięcznie za każdego ucznia.

nr konta - rachunek bieżący

29 1240 1431 1111 0000 1045 0860Projektowanie stron Pozycjonowanie Kraków