Więcej o projekcie
UJ - strona projektu
Polska strona projektu
Koordynator projektu
ANKIETA

AKTYWNA TABLICA  TIK

 

W związku realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna tablica utworzyliśmy Międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK.

Uczestnikami sieci są:

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja.
Prywatna Szkoła Podstawowa Academos im. Edmunda Niziurskiego.

 

Cel stworzenia sieci:

- rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych,
- zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na lekcjach,
- tworzenie scenariuszy, materiałów, które są przydatne w pracy w szkole,
- stworzenie bazy dobrych praktyk wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych.

 

Działania podejmowane w ramach sieci:

- spotkania nauczycieli i wymiana doświadczeń,
- prowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem nowych technologii dla nauczycieli w ramach sieci,
- stworzenie bazy dobrych praktyk wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych.

 

Koordynatorem sieci jest:

Joanna Wójcik - kontakt:  joanna.wojcik@poczta.fm

 


W ramach współpracy sieci szkół odbyły się trzy spotkania koordynatorów sieci wraz z nauczycielami prowadzącymi lekcje otwarte. W każdej ze szkół przeprowadzono dwie lekcje otwarte.
Przeprowadziliśmy również rozmowy na temat ułatwień i korzyści w prowadzeniu lekcji z zastosowaniem TIK.Wymieniliśmy szereg uwag oraz informacji, skąd czerpać wiedzę i materiały do lekcji z zastosowaniem TIK.Rozmawialiśmy o barierach i dobrych praktykach w stosowaniu TIK na prowadzonych lekcjach. Liczymy na dalszą współpracę w ramach sieci.
W ramach realizacji założeń programu Aktywna Tablica nauczyciele w naszej szkole przeprowadzili lekcje koleżeńskie z zastosowaniem TIK. W zespołach przedmiotowych - samokształceniowych nauczyciele przekazują sobie informacje o nowych technologiach, stronach i serwisach internetowych, na których szukają materiałów do zajęć z zastosowaniem TIK.
Dodatkowe źródło wiedzy stanowi grupa Facebookowa Aktywna Tablica, na której nauczyciele wymieniają się wiedzą na temat TIK.
Ponadto nauczyciele chętnie korzystają ze szkoleń prowadzonych przez internet, oferowanych przez Panią Monikę Kapuśniak dostępnych na stronie: https://monikakapusniak.weebly.com/szkolenia.html

 


Projektowanie stron Pozycjonowanie Kraków